Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WAVE: WAterverbruik in de VEehouderij

Onderzoek in functie van het gebruik van alternatieve waterbronnen, efficiënt waterverbruik en waterzuivering.

Met het WAVE project - WAterverbruik in de VEehouderij - wordt er ingezet op een efficiënter watergebruik in de veehouderijsector. Hiertoe worden het waterverbruik en de verschillende alternatieve waterbronnen in kaart gebracht. Met deze kennis wil het project de veehouderijsector begeleiden in het gebruiken van alternatieve waterbronnen, efficiënt waterverbruik en waterzuivering. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is partner in dit project.

Persbericht: Proefbedrijf Pluimveehouderij zoekt pluimveehouders die watergebruik in en rond hun stallen willen verminderen

Meer informatie over het waterverbruik in de rundveehouderij

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.