Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Innovatieve concepten voor levering aan het drinkwaternet

VMM onderzoekt in samenwerking met andere partners innovatieve concepten zodat bedrijven hun drinkwateroverschotten op het net kunnen aansluiten. Een goede overheidsregie en kwaliteitscontrole zijn belangrijk in dit verhaal. Daarbij wordt onderzocht wat er nodig is om de drinkwaterproductie uit hergebruik te liberaliseren en om ‘balancering’ van buffercapaciteit in te voeren. De bedoeling is om zo het piekverbruik te laten dalen. Piekverbruik leidt namelijk tot problemen en vraagt dure investeringen. Innovatieve tariefstructuren kunnen gebruikers stimuleren om te investeren in hergebruik met garantie op toegang tot het net wanneer het echt noodzakelijk is.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.