Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in de landbouw

Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in de landbouw

Departement Landbouw en visserij lanceerde de projectoproep Samenwerking en Digitalisering om oplossingen te stimuleren voor de aanpak van de water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen in de landbouwketen. In de 14 geselecteerde projecten werken landbouwers, bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen, lokale besturen en andere actoren samen aan digitale oplossingen. De digitaliserig moet zorgen voor optimalisatie van het watergebruik, o.a. door het slim gebruiken van data voor irrigatie, het monitoren en analyseren van data over het gebruik van waterbronnen in bedrijfsprocessen en het delen van data met producenten en verwerkers.

Ontdek hier de 14 projecten:

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.