Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer

Adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting

ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek - wil met dit onderzoeksproject de Vlaamse landbouw weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door te focussen op adaptatie van gewassen aan droogte en verzilting. Binnen dit project wordt geïnvesteerd in bijkomende gespecialiseerde infrastructuur die moet toelaten de knowhow in Vlaanderen te versterken rond plantenveredeling. Dit project focust op het bepalen en via veredeling verhogen van de tolerantie tegen droogte en zoutstress van bestaande of innovatieve gewassen en cultivars. Daarnaast zet dit project in op het modelleren van de impact van droogte op gewasopbrengsten. In een derde projectluik wordt ingezet op kennisdeling. De nieuwe infrastructuur wordt een open-innovatie platform, dat beschikbaar zal zijn voor diverse stakeholders.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.