Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Promotie wateraudit

Er wordt onderzocht wat er nodig is om de wateraudit breder ingang te doen vinden bij bedrijven en landbouwers. Via VLAIO loopt het programma 'waterscan in kmo's' waarmee bedrijven met een minimaal waterverbruik van 500 m³ een waterscan kunnen laten uitvoeren. De onderneming krijgt een rapport met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. Er is keuze tussen een gratis eerstelijnswaterscan of een voor 80% gesubsidieerde uitgebreide waterscan. Voor de land- en tuinbouw worden diverse trajecten opgezet voor het uitvoeren van waterscans/wateraudits/klimaatscans of waarmee landbouwers advies en/of vormingen kunnen krijgen waarmee ze ondersteund worden voor zaken die o.m. betrekking hebben op beheer van water en waterkwaliteit.

Meer informatie over de waterscans/wateraudits voor kmo'sde fruit- en groentensectorde veehouderij en de akkerbouw- en groentensector

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.