Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Meetsysteem voor captatie grond- en oppervlaktewater

Om de watervoorraden tijdens droge periodes beter te beschermen heeft VMM een eenvoudig systeem opgezet om de debieten bij de onttrekking van grondwater en oppervlaktewater te kunnen meten.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.