Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

BiofilmPrevent: Biofilmvorming in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee

Optimalisatie drinkwaterbehandeling en reiniging van drinkwaterleidingen.

Met dit onderzoeksproject willen Inagro inzichten verwerven in wat nodig is voor een betere kwaliteit van het water dat varkens en pluimvee drinken. Voldoende drinkwater van goede kwaliteit is namelijk van vitaal belang voor een goede gezondheid. Een betere kwaliteit van het drinkwater van bron tot nippel zorgt voor een betere algemene gezondheid van de dieren en uiteindelijk voor een daling van het antibioticagebruik en het waterverbruik. 

Door een biofilm in de drinkwaterleidingen wordt het drinkwater vaak besmet. Ondanks ontsmetting aan de bron zijn er dan ter hoogte van de dieren in de stal opnieuw een groot aantal kiemen in het drinkwater terug te vinden. Om in de praktijk de kwaliteit van het drinkwater doorheen de drinkwaterleidingen in de stallen goed te houden, is het nodig om meer zicht te krijgen op hoe de vorming van een biofilm kan voorkomen worden en hoe biofilm in drinkwaterleidingen kan verwijderd worden. Voor dit project werkt Inagro samen met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en ILVO.

Meer informatie over het project

Meer informatie over biofilms

 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.