Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stuwviewer met impact

Minder droogtestress op landbouwpercelen dankzij regelbare stuwen

Met dit onderzoeksproject wil Boerennatuur Vlaanderen, samen met de Bodemkundige Dienst van België en KU Leuven, een bijdrage leveren om de Vlaamse landbouwsector meer weerbaar te maken tegen de klimaatwijziging en tegen waterschaarste en droogte in het bijzonder. Door ter hoogte van landbouwpercelen op zinvolle locaties in het Vlaamse grachten- en bekenstelsel regelbare stuwen te plaatsen, wordt water beter vastgehouden, kan het infiltreren en stijgt het grondwaterpeil. Dit zorgt ervoor dat er in droge periodes meer water kan opstijgen naar de wortelzone waardoor er minder kans is op droogtestress. Concreet wordt in dit project voor de Kempen en de Vlaamse Zandstreek een kaart met de fijnmazige grachtenstelsels opgemaakt, wat landbouwbedrijven helpt om een meer gefundeerde keuze te maken voor de locatie van stuwen. Daarnaast wordt voor bepaalde zones de impact van het plaatsen van de stuwen berekend waardoor het effect op teeltopbrengsten en grondwatertafels zichtbaar wordt gemaakt. Zo wordt duidelijk wat een landbouwer met een stuw bij een bepaalde teelt kan winnen. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.