Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Alternatieve oplossingen voor werfwater

Alternatieve oplossingen voor werfwater

Al in de studiefase van een bouwproject is het wenselijk na te gaan hoe het oppompen van grondwater tot het minimum kan beperkt worden en om alternatieven uit te werken zodat het werfwater niet langer in de riolering verdwijnt. Om dat te stimuleren bundelen VLARIO, VMM, Aquafin en Vlaamse Confederatie Bouw de krachten. Ze willen meer kennis over dit onderwerp aanreiken aan lokale besturen en aannemers, zodat die er bewuster mee omspringen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.