Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Slimmer met water omgaan

Waterschaarste voorkomen vergt heel wat investeringen in innovatie, bijvoorbeeld om lekverliezen te beperken, het drinkwaterverbruik te doen dalen en om circulair watergebruik te stimuleren. De Commissie Integraal Waterbeleid werkt via het platform voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie samen met verschillende actoren in de watersector aan een kader voor het opzetten van een gemeenschappelijk innovatieprogramma.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.