Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Landbouw vereist voldoende water en is daardoor kwetsbaar voor waterschaarste. Dit geldt in het bijzonder voor waterintensieve teelten. Daarom startten ILVO - Plant, Hogeschool Gent en de Hooibeekhoeve een onderzoek naar teeltdiversificatie bij ruwvoeders. Teeltdiversificatie kan zorgen voor een vermindering van het waterverbruik. In het project Farmers' Benefits worden alternatieven onderzocht voor twee ruwvoeders van de veeteelt, gras en mais, via de teelt van voedersorghum en de mengteelt kuilmaïs-klimboon. Daarnaast kunnen deze teelten een positieve impact hebben op de bodemkwaliteit en stikstofhuishouding.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.