Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Green Deals water

Om het watergebruik van kwetsbare waterbronnen te verminderen kan een sectorale Blue Deal of een Green Deal Water afgesloten worden. Dit zijn vrijwillige overeenkomsten tussen bedrijven, bedrijfssectoren, de overheid en eventueel andere partners. De overeenkomsten bevatten doelstellingen op maat van de sector om meer duurzaam met water om te gaan en wederzijdse engagementen om deze te behalen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.