Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ruimte voor water langs de Ledebeek

Ruimte voor water langs de Ledebeek

Op initiatief van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt er langs de Ledebeek een groenblauwe verbinding gecreëerd en worden maatregelen voorzien die het water beter vasthouden. Dit zorgt voor een betere sponswerking en een verhoogde waterberging. Hierdoor is de omgeving beter beschermd tegen droogte.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.