Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatadaptieve pleinen Geraardsbergen

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Klimaatadaptieve pleinen Geraardsbergen

De stad Geraardsbergen bouwt een groenblauw netwerk uit in Viane en Moerbeke. Het Vianeplein en het Amandusplein worden omgevormd tot hemelwaterpleinen, met weinig verharding en veel groen. Het Moerbekeplein wordt onthard en krijgt waterbufferende terrassen en een wadi. Zo zal meer hemelwater opgevangen worden en de kans krijgen om te infiltreren. Hierdoor is de omgeving beter beschermd tegen droogte en wateroverlast. Voor dit project werkt de stad Geraardsbergen samen met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel, NMBS en met burgers en omwonenden via participatie.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.