Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Blue corridor in Poperinge

Effluent van mest levert water voor land- en tuinbouw.

type
thema

Slim water- en energienetwerk in Meer

Efficiëntere inzet van water door uitwisseling tussen bedrijven.

type
thema

Water sharing is caring in Brasschaat

Buffer- en verdeelsysteem zorgt voor extra hemelwater voor een bedrijventerrein en de omgeving.

type
thema

Hemelwater vervangt grondwater

Samen regenwater bufferen en gebruiken als koelwater.

type
thema

Waterdelen in Harelbeke

Gezuiverd bedrijfsafvalwater voor twee buurbedrijven.

type
thema

Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Aanleg van een winterbed om meer berging te kunnen realiseren.

type
thema
Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Winterbed Berwijn

De aanleg van een winterbed zorgt voor verhoogde waterberging.

type
thema
Winterbed Berwijn

Pompinstallatie Halle

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Halle

Pompinstallatie Lembeek

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Lembeek

Raamcontract mobiele pompen

Een oplossing in afwachting van vaste pompen.

type
thema
Raamcontract mobiele pompen


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.