Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Naar een meer klimaatbestendige watertoets

De watertoets schat in wat de impact van projecten is op het watersysteem.

type
thema

Herinrichting Dexiavijver Kraainem

Een vijver als buffer tegen droogte en overstromingen.

type
thema
Herinrichting Dexiavijver Kraainem

Beek- en valleiherstel Grote Gete

Een verhoogde waterberging realiseren door het aanleggen van bijkomende groenblauwe verbindingen.

type
thema
Beek- en valleiherstel Grote Gete

Pompinstallatie Albertkanaal in Hasselt

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Albertkanaal in Hasselt

Waterinrichtingsproject Woluwe

Openleggen van de Woluwe om meer water te kunnen bergen.

type
thema
Waterinrichtingsproject Woluwe

Klimaatrobuuste inrichting Dijle

Openleggen en opwaardering van de Dijle zorgen voor een robuuster watersysteem.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting Dijle


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.