Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van openluchtzwembad naar natte natuur in Linkebeek

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Van openluchtzwembad naar natte natuur in Linkebeek

De gemeente Linkebeek transformeert een oud en verloederd openluchtzwembad naar toegankelijke natte natuur met bijkomende ruimte voor de Linkebeek en haar natuurlijke bronnen. Het aansluitende recreatiegebied wordt ingericht met een natuurlijke speelzone en de toegangszone wordt opgewaardeerd. Het project trekt heel sterk de kaart van natuuroplossingen en herstel van het watersysteem. Hierdoor zal de omgeving robuuster zijn in tijden van droogte en wateroverlast. Het zal natuur creëren die waardevol is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, beleving, erfgoed, sport en spel. Dit project sluit aan bij het Strategische project 'Zennevallei' waarin Vlaamse, regionale en lokale overheden en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei samenwerken. Voor dit project werkt de gemeente Linkebeek samen met Linkebeek Sport, Strategisch project Zennevallei, INBO, de gemeentelijke werkgroep voor milieu, Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.