Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Introductie van wetlands

Experimenteren met wetlands als maatregel voor infiltratie van water.

type
thema
Introductie van wetlands

Ledegem wordt L'Eaudegem

Decentrale waterzuivering zorgt voor lokale watervoorziening.

type
thema
Ledegem wordt L'Eaudegem

Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Aanpak van de droogte in Oud-Turnhout en Arendonk.

type
thema
Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

Water-teelten in Roeselare

Experimenteren met waterteelten om droogte en waterschaarste innovatief aan te pakken.

type
thema
Water-teelten in Roeselare

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

De techniek zorgt ervoor dat water enkel afgevoerd wordt wanneer dit echt nodig is.

type
thema
Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

Teeltoptimalisatie van prei

Hydro-leek zorgt voor minder waterverbruik door het kweken van prei in hydrocultuur.

type
thema
Teeltoptimalisatie van prei

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Voedersorghum vermindert het waterverbruik in de landbouw.

type
thema
Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

Meer waterberging in de Dommelvallei.

type
thema
Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

Herinrichting van de valleien van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek in Rodeland.

type
thema
Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek

Meer water vasthouden in het speerpuntgebied van de Munsterbeek en haar zijlopen in Bilzen.

type
thema
Klimaatrobuuste inrichting vallei van de Munsterbeek


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.