Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie

Vlaamse Praktijkcentra zetten in op onderzoek en kennisdeling om de impact van klimaatverandering te milderen

type
thema

FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer

Via veredeling verhogen van de tolerantie tegen droogte en zoutstress

type
thema

Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

Waterbesparing door plantaardige eiwitten als alternatief voor dierlijke eiwitten.

type
thema
Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

BiofilmPrevent: Biofilmvorming in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee

Optimalisatie drinkwaterbehandeling en reiniging van drinkwaterleidingen.

type
thema

Stuwviewer met impact

Minder droogtestress op landbouwpercelen dankzij regelbare stuwen

type
thema

Sierteelt schakelt niveau hoger

Optimalisatie van het waterverbruik in een meerlagenteeltsysteem.

type
thema
Sierteelt schakelt niveau hoger

Regenwatervoorzieningen voor sportterreinen in Tielt

Sportsite in Kanegem krijgt regenwaterbuffers

type
thema

Regenwatervoorzieningen voor sportterreinen in Tielt

Sportsite in Aarsele krijgt regenwaterbuffers

type
thema

Regenwaterleiding als waterbuffer in Evergem

Wijk Achterstege krijgt tijdelijke collectieve buffer voor regenwater

type
thema

Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater in Aalter

Verkenning van mogelijkheden om regenwater te bufferen en opnieuw te gebruiken

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.