Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Van Veemarkt naar groenblauw park in Sint-Truiden

Opengelegde Cicindria als groenblauwe ader in nieuw Park Vissegat

type
thema
Van Veemarkt naar groenblauw park in Sint-Truiden

Ontharding en groenblauwe inrichting van begraafplaats in Menen

Oude begraafplaats wordt groene begraafplaats met parkfunctie

type
thema
Ontharding en groenblauwe inrichting van begraafplaats in Menen

Van openluchtzwembad naar natte natuur in Linkebeek

Oud zwembad wordt bron van natte natuur

type
thema
Van openluchtzwembad naar natte natuur in Linkebeek

Transformatie parkingpleinen naar groenblauwe verblijfruimtes in Kortrijk

Parkingpleinen krijgen meer klimaatrobuuste invulling

type
thema
Transformatie parkingpleinen naar groenblauwe verblijfruimtes in Kortrijk

Openleggen Krekebeek in dorpskern van Kortemark

Ontharding en ecologische inrichting creëert groenblauwe verbindingsas

type
thema
Openleggen Krekebeek in dorpskern van Kortemark

Van scholencomplex ‘Markevallei’ naar natte natuur in Herne

Voormalig scholencomplex krijgt groenblauwe inrichting

type
thema
Van scholencomplex ‘Markevallei’ naar natte natuur in Herne

Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

Bedrijven terrein maakt plaats voor water en natuurbeleving

type
thema
Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

Versterken van de groenblauwe structuur langs de waterloop De Wamp

type
thema
De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

Groenblauwe ader in dorpskern Alken

Ontharding, vergroening en vernatting langs De Herk

type
thema
Groenblauwe ader in dorpskern Alken


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.