Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Parkeren in het water te Aarschot

Meer infiltratie en hergebruik van hemelwater langs de Demer

type
thema

Collectieve waterbank Rista in Rumbeke

Innovatieve aanpak creëert een oplossing voor verschillende wateruitdagingen in Roeselare

type
thema

Keerdokkaai in Mechelen

Collectief waterbeheer voor nieuw stadsdeel 'Het Keerdok'

type
thema

De Nieuwe Winning in Hasselt

Sociale woonwijk krijgt gemeenschappelijke regenwateropvang

type
thema

Water uit bentonietslib in Zedelgem

Water recupereren uit bentonietslib voor gestuurde boringen, cleaning- en landbouwactiviteiten

type
thema

Hemelwaterrecuperatie in Hoogstraten

Extra verharding levert water voor wasserij en reiniging

type
thema

'War for water' in Herentals

Waterbesparing en hergebruik op de golfsite in Noorderwijk

type
thema

Kasteelhoeve Wange Water 2.0 in Landen

Meer efficiënte wateropvang, hergebruik en lokale infiltratie

type
thema

Fruitwater in Sint-Truiden

Bufferbekken voor verschillende waternoden

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.