Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Met dank aan de watertank in Heist-op-den-Berg

Voorbeeldproject voor hergebruik van regenwater voor technische diensten

type
thema

Regenwateropvang en hergebruik voor serreteelt van PITO Stabroek

Nieuwe generatie landbouwers leert meer duurzaam om te gaan met water

type
thema

WATER voor RODE

Meer regenwater voor de korte keten landbouw

type
thema

Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid in Sint-Pieters-Leeuw

Meer regenwater voor de landbouw.

type
thema

Opvangbekken regenwater in Borgloon

Regenwaterbuffer voor de landbouw en fruitteelt

type
thema
Opvangbekken regenwater in Borgloon

Milceaubellissimo

Zuiveren van afvalwater tot proceswater voor Milcobel

type
thema

DEEPER BLUE - DEEP buffering for Effluent Reuse

Drinkwater uit gezuiverd afvalwater als strategische buffer voor tijden van droogte

type
thema

Circeaulair - het water voor morgen

Gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron voor bedrijven en bedrijventerreinen

type
thema

Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

Opwaardering van gezuiverd afvalwater tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.