Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opvangbekken regenwater in Borgloon

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

Opvangbekken regenwater in Borgloon

In Borgloon in de provincie Limburg wordt een opvangbekken voor regenwater aangelegd op gronden van de stad. Het bufferbekken vangt het regenwater op afkomstig van bestaande gebouwen en verhardingen van de groenten- en fruitcoöperatie BelOrta. Het opgevangen water wordt ter beschikking gesteld voor de naburige landbouwers en fruittelers, die zo meer water beschikbaar hebben in droge perioden. Het resterende regenwater zal gebruikt worden door de stadsdiensten. Voor dit project werkt de stad Borgloon samen met Fluvius en de groenten- en fruitcoöperatie BelOrta site Borgloon.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.