Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid in Sint-Pieters-Leeuw

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Vlaams-Brabant wenst de gemeente Sint-Pieters-Leeuw meer water ter beschikking te stellen aan de landbouwers. Op de Brabantsebaan wordt de regenwaterleiding voor het regenwater van de omliggende verhardingen en velden afgeleid naar een opvangbekken. Het opgevangen regenwater wordt door de gemeente en de aangelande landbouwers gebruikt voor irrigatie ter vervanging van kostbaar grond- en drinkwater. De overloop van dit bekken stroomt naar een tweede bekken waar het water in de bodem kan infiltreren waardoor het grondwater wordt aangevuld. Met de realisatie van deze bekkens kunnen langere periodes van droogte overbrugd worden zonder dat de waterbeschikbaarheid in het gedrang komt. Bovendien stroomt zo het regenwater van hevige buien vertraagd naar de waterloop. Voor dit project werkt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw samen met de provincie Vlaams-Brabant, Aquafin en de aangelande landbouwers.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.