Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Sierteelt schakelt niveau hoger

Optimalisatie van het waterverbruik in een meerlagenteeltsysteem.

type
thema
Sierteelt schakelt niveau hoger

Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in de landbouw

14 projecten zoeken oplossingen voor de water- en droogteproblematiek.

type
thema
Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in de landbouw

Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

19 projecten voor het creëren van duurzame eiwitketens waarbij watergebruik wordt geoptimaliseerd.

type
thema
Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

Bovenstrooms ophouden van water

Gebieden vernatten in de bovenlopen van de provincie Limburg en case study op de Roosterbeek.

type
thema
Bovenstrooms ophouden van water

Van terras tot Water-Land-Schap

Water verbindt Stene dorp en Stene Tuinen.

type
thema
Van terras tot Water-Land-Schap

Mexiceau - een integraal project

Voormalig zandwinningsgebied krijgt klimaatadaptieve inrichting in Beernem.

type
thema
Mexiceau - een integraal project

Meettechnieken

Een betere opvolging en sturing van droogtemaatregelen met real-time meettechnieken.

type
thema

Ledegem wordt L'Eaudegem

Decentrale waterzuivering zorgt voor lokale watervoorziening.

type
thema
Ledegem wordt L'Eaudegem

Water-teelten in Roeselare

Experimenteren met waterteelten om droogte en waterschaarste innovatief aan te pakken.

type
thema
Water-teelten in Roeselare

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

Techniek om water enkel af te voeren wanneer dit echt nodig is.

type
thema
OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.