Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ledegem wordt L'Eaudegem

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Ledegem wordt L'Eaudegem
Via dit project onderzoekt de gemeente Ledegem samen met Hellowater, VLARIO en enkele burgers en landbouwers hoe decentrale waterzuiveringssystemen snelle en duurzame oplossingen kunnen bieden voor het buitengebied. Met dergelijke waterzuiveringssystemen kan het water ter plaatse gezuiverd worden en aan de natuur teruggegeven worden. Binnen dit project wordt een proefopstelling met plantenfilters opgezet en gemonitord.
Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.