Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ledegem wordt L'Eaudegem

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Ledegem wordt L'Eaudegem
Meurende beken in Ledegem door het lozen van huishoudelijk afvalwater doen de gemeente snakken naar een vernieuwde aanpak. De gemeente wil niet langer tot 2035 wachten op een rioleringsproject en demonstreert wat kan met kleine lokale/decentrale waterzuiveringen. Samen met HelloWater en VLARIO wordt een proefopstelling met plantenfilters opgezet en gemonitord. Dit innovatief totaalconcept kan een oplossing bieden voor de 400.000 woningen in buitengebied, waar nog geen riolering aanwezig is.
Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.