Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Water-teelten in Roeselare

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Water-teelten in Roeselare

Water-teelten is een innovatief project rond klimaatrobuuste teelten en een klimaatrobuuste inrichting van landbouwpercelen. In dit project werken het onderzoekscentrum Inagro, een landbouwer uit Roeselare / Hooglede, de gemeente Hooglede en de stad Roeselare samen om de verbinding tussen landbouw en klimaatadaptatie te versterken. Beekwater houdt het perceel van de proefopstelling voldoende vochtig. Er wordt geëxperimenteerd met klimaatrobuuste gewassen die in de regio nog niet geteeld worden. Op basis van analyseresultaten, opbrengsten, terugverdienmodellen, … worden de mogelijkheden van de proefopstellingen opgevolgd. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.