Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van terras tot Water-Land-Schap

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Van terras tot Water-Land-Schap

De 'Tuinen van Stene' is een productief landschap, of ook - multifunctioneel landbouwpark -  in de Westvlaamse polders. Met dit project willen Farys, de stad Oostende en het AGSO het water dat op het 'versteende' landschap van Stene dorp valt koppelen aan de bewatering van de 'Tuinen van Stene'. Deze verbinding laat toe om meer hemelwater te laten infiltreren èn om de buffercapaciteit van de Tuinen van Stene aan te vullen. Het project zet onder meer in op het afkoppelen, bufferen en stockeren van water door het versterken van de historisch natte zones die palen aan Stene dorp.  Door middel van natuurlijke waterzuivering wordt geambieerd de landbouwteelten op de biopluktuin te besproeien, alsook de verzilting in het grachtensysteem van Tuinen van Stene tegen te gaan. De maatregelen zorgen ook voor een betere bescherming tegen wateroverlast en begrip bij de burger.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.