Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bovenstrooms ophouden van water

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Bovenstrooms ophouden van water

Met bronopstuwing wil de provincie Limburg samen met haar partners - de Wateringen De Dommelvallei, Sint-Truiden, het Vereveld, De Herk, het Schulensbroek, de Vreenebeek, het Grootbroek, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Regionaal Landschappen Kempen en Maasland, Lage Kempen en Haspengouw en Voeren - in de bovenlopen het water beter ophouden om gebieden te vernatten en de sponswerking te verhogen. Het project zal verschillende types van opstuwing vergelijken zoals bijvoorbeeld schotbalkstuwen, knijpstuwen, verondieping of compartimentering van waterlopen met natuurlijke materialen, en die opstuwing op een aantal locaties monitoren via real-time peilmetingen. Ook wordt een nieuw type stuw op de Roosterbeek geïnstalleerd.

Meer informatie over Bovenstrooms ophouden van water

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.