Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mexiceau - een integraal project

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Mexiceau - een integraal project

Curando vzw en haar partners de gemeente Beernem, het Plukhof Beernem, Trefhof vzw, de vissersclub De Mexicoputten en stichting Lodewijk De Raet, gaan voor een klimaatrobuuste herinrichting van een voormalig zandwinningsgebied. Bedoeling is om via cocreatie landbouwactiviteiten, recreatie en natuurwaarden te laten samen sporen ten voordele van watergebruikers, de lokale bevolking en de bewoners en bezoekers van het aanpalende woonzorgcentrum. Centraal in dit project staat het vrijwaren van de twee grote vijvers als waterbuffer voor de landbouwactiviteiten op het terrein. Daarbij gaat er ook aandacht naar de mogelijkheden voor wateropvang, waterinfiltratie, en naar waterbeleving. Dit project omvat onder meer het lokaal verdiepen van de vijvers en het heraanleggen van zacht glooiende oevers met aandacht voor biodiversiteit.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.