Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Meettechnieken

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Bedoeling van dit project is om, als basis voor de planning en de opvolging van droogtemaatregelen, een innovatieve monitoringsinfrastructuur uit te testen met real-time dashboard. Voor dit project werkt de Universiteit Antwerpen samen met Natuurpunt, Afdeling Natuur en Bos en iFLUX nv. Deze metingen zijn belangrijk om de voorgestelde vernattingsprojecten beter te kunnen sturen en om inzicht de krijgen in de efficiëntie van maatregelen. Een eerste piloot wordt opgezet in de Romboutswervepolder, waar wordt samengewerkt met de partners van het Water-Land-Schapsproject. De monitoringsinfrastructuur bestaat uit:
- unieke grondwaterflux sensoren die de grondwaterstroming horizontaal en verticaal in real-time opvolgen
- real-time metingen van grondwater- en oppervlaktewaterpeilen en van verzilting.

Deze meetinfrastructuur is ook nuttig in het kader van het vermijden van overstromingen en het versterken van de biodiversiteit.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.