Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in landbouw

14 projecten zoeken oplossingen voor de water- en droogteproblematiek.

type
thema
Samenwerking en digitalisering voor duurzaam watergebruik in landbouw

Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

19 projecten voor het creëren van duurzame eiwitketens waarbij watergebruik wordt geoptimaliseerd.

type
thema
Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

De techniek zorgt ervoor dat water enkel afgevoerd wordt wanneer dit echt nodig is.

type
thema
Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

Teeltoptimalisatie van prei

Hydro-leek zorgt voor minder waterverbruik door het kweken van prei in hydrocultuur.

type
thema
Teeltoptimalisatie van prei

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Voedersorghum vermindert het waterverbruik in de landbouw.

type
thema
Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

WaterKlimaatHub

type
thema

Alternatieve oplossingen voor werfwater

Bewuster omgaan met water uit bronbemalingen.

type
thema
Alternatieve oplossingen voor werfwater

Meetsysteem voor captatie grond- en oppervlaktewater

Systeem om debieten te meten voor captatie grond- en oppervlaktewater

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.