Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bodempaspoort

Overzicht van bodemdata uit verschillende bronnen op perceelsniveau.

Bodempaspoort

Binnen het landbouwgebeuren zijn bodemdata cruciaal om een goed bodembeheer te voeren. Een goed bodembeheer is op zijn beurt essentieel om zich als landbouwer te wapenen tegen extreme weersomstandigheden die zich ook steeds meer in Vlaanderen laten voelen en die onder meer leiden tot droogte en waterschaarste, wat onze voedselvoorziening hypothekeert.

Het bodempaspoort is een tool die door ILVO - Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek - ontwikkeld is die de landbouwer ondersteunt om de bodem duurzamer te beheren. Gezonde bodems zijn meer weerbaar tegen extreem weer en leveren belangrijke ecosystemen onder meer door de opslag van koolstof. In het bodempaspoort wordt bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier samengebracht. Het bodempaspoort is een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument dat vrijwillig wordt aangeboden aan de landbouwer. Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ kunnen de landbouwers steun ontvangen voor het gebruik ervan.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.