Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bodempaspoort

Overzicht van bodemdata uit verschillende bronnen op perceelsniveau.

Bodempaspoort

Het bodempaspoort is een tool die door ILVO - Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek - ontwikkeld is om tot een gezondere bodem te komen. Gezonde bodems zijn meer weerbaar tegen extreem weer en leveren belangrijke ecosystemen onder meer door de opslag van koolstof in de bodem. In het bodempaspoort wordt bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier samengebracht op perceelsniveau wat de landbouwer toelaat om de bodem op een meer kennis-gebaseerde en duurzamere manier te beheren. Het bodempaspoort is een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument dat vrijwillig wordt aangeboden aan de landbouwer. Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ kunnen de landbouwers steun ontvangen voor het gebruik ervan.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.