Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.KlimaatPlassen in de Kempen

Slimme waterbuffering in zandwinningsputten in de regio Dessel en Mol

type
thema
KlimaatPlassen in de Kempen

Waterwinst voor bedrijven in Tielt

Inzetten op het potentieel van regenwater in bedrijventerrein Tielt Noord

type
thema
Waterwinst voor bedrijven in Tielt

Watergemeenschap in Haspengouw

Demoruimte voor de fruitteelt in Haspengouw en het Hageland.

type
thema
Watergemeenschap in Haspengouw

Samenwater 2.0 in Deinze

Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector.

type
thema

Samenwerkwater in Laakdal

Regenwater en proceswater samen bufferen en hergebruiken

type
thema

Klimaatbomen – groeien voor de toekomst in Wachtebeke

Regenwater in de plaats van grondwater voor het bewateren van bomen en buitenplanten.

type
thema

Blue corridor in Poperinge

Effluent van mest levert water voor land- en tuinbouw.

type
thema

Slim water- en energienetwerk in Meer

Efficiëntere inzet van water door uitwisseling tussen bedrijven.

type
thema
Slim water- en energienetwerk in Meer

Water sharing is caring in Brasschaat

Buffer- en verdeelsysteem zorgt voor extra hemelwater voor een bedrijventerrein en de omgeving.

type
thema

Hemelwater vervangt grondwater

Samen regenwater bufferen en gebruiken als koelwater.

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.