Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Naar een meer klimaatbestendige watertoets

De watertoets schat in wat de impact van projecten is op het watersysteem.

type
thema

Regenwater en effluentwater vervangen grondwater in Schilde

Alternatieve waterbronnen voor beregening sportterreinen.

type
thema

EURILa in Ieper

Efficiënte uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw

type
thema

Steenovenstraat – Nijverheidsstraat in Ardooie

Bedrijven vullen watertekorten buurbedrijf aan.

type
thema

Suikerpark in Veurne

Tweede waternet voor laagwaardige toepassingen

type
thema

Panquin site in Tervuren

Opgewaardeerd hemelwater en douchewater vervangen leidingwater.

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.