Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Bouwen van een pompinstallatie ter hoogte van het sluizencomplex om het watergebruik te verminderen.

type
thema
Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Structurele herstelling sluis Ooigem

Door de herstelling is er een reductie van lekverliezen.

type
thema
Structurele herstelling sluis Ooigem

Vervanging sluisdeuren Boezinge Dorp

Vervanging sluisdeuren Boezinge Dorp om lekverlies tegen te gaan.

type
thema
Vervanging sluisdeuren Boezinge Dorp

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

De techniek zorgt ervoor dat water enkel afgevoerd wordt wanneer dit echt nodig is.

type
thema
Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage

Teeltoptimalisatie van prei

Hydro-leek zorgt voor minder waterverbruik door het kweken van prei in hydrocultuur.

type
thema
Teeltoptimalisatie van prei

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Voedersorghum vermindert het waterverbruik in de landbouw.

type
thema
Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de veehouderij

Promotie wateraudit

type
thema

WaterKlimaatHub

type
thema


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.