Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

BETONwater voor irrigatie

Irrigatie van landbouwgebieden via het opvangen en opsparen van hemelwater op industrieterreinen.

Het project BETONwater voor irrigatie focust op het opvangen en opsparen van hemelwater op industrieterreinen in de provincie West-Vlaanderen om het vervolgens te verdelen onder de landbouwers in de omgeving. In eerste instantie gebeurt dit via een aangelegde wateropslag op Bedrijventerrein Torhout Noord. Dit water wordt verdeeld onder drie landbouwbedrijven. In tweede instantie kan ook afstromend water van andere verharde oppervlaktes in de regio opgespaard worden in natte perioden en beschikbaar gesteld worden in droge perioden. Aanvullend wordt naar afstemming gezocht met andere waterbehoeftige bedrijven en interactie met het aanwezige waterlopenstelsel. Zo evolueert men naar een doordacht watergebruik en een duurzaam watersysteem. Dit project is een samenwerking tussen 10 landbouwbedrijven, Provincie West-Vlaanderen, Inagro, Vlakwa, POM West-Vlaanderen, WVI, stad Torhout en Boerenbond.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.