Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Projecten

Projecten helpen om waterschaarste en droogte te voorkomen door het watersysteem te versterken of het watergebruik aan te pakken. Het kan gaan om investeringen op het terrein, verbeteringen van de regelgeving en initiatieven rond onderzoek, monitoring, communicatie en sensibilisering.


De investeringen op het terrein kan je ook bekijken op kaart.Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Herstel van rietmoeras en natte graslanden zorgt voor vernatting van natuurgebied De Maatjes .

type
thema
Natte graslanden en moeras in De Maatjes

Slangbeek als beleefbare natte natuurverbinding in Zonhoven en Hasselt

Versterking van het groenblauwe netwerk langs de Slangbeek

type
thema

Vernatting Oude Leiemeander in Kerkhoek in Zulte

Meer natte natuur langs de Leie in Olsene

type
thema
Vernatting Oude Leiemeander in Kerkhoek in Zulte

Optimalisatie peilbeheer Damsloot in Laarne

Opstuwing van water creëert natte natuur in de Damvallei

type
thema
Optimalisatie peilbeheer Damsloot in Laarne

Ecologisch herstel Mansbroeken in Affligem

Meer broek voor de Mansbroeken in Teralfene

type
thema
Ecologisch herstel Mansbroeken in Affligem

Structuurherstel Munsterbeek in Bilzen

Ecologisch beekherstel door herinschakelen oude meanders

type
thema
Structuurherstel Munsterbeek in Bilzen

Natte Natuur in Barakkenpark in Menen

Bossen en waterelementen dragen bij tot meer klimaatrobuuste vallei van de Leie

type
thema
Natte Natuur in Barakkenpark in Menen

Open maken vennen in Kielenswen in Genk

Ontwikkeling van natte natuur in de Stiemervallei

type
thema

Herstel natte graslanden en bossen in Elsenhout in Genk

Ontwikkeling van natte natuur in de Stiemervallei

type
thema
Herstel natte graslanden en bossen in Elsenhout in Genk

Landschapspark Burchtdam in Ninove

Meersengebied krijgt klimaatrobuuste inrichting

type
thema
Landschapspark Burchtdam in Ninove


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling, bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier zichtbaar. De projectinformatie opgenomen in deze databank beschrijft de link tussen het project en de thematiek van waterschaarste en droogte. Voor actuele of meer gedetailleerde projectinformatie verwijzen wij graag door naar de projectwebsite van de bevoegde entiteit. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.