Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landschapspark Burchtdam in Ninove

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei

Landschapspark Burchtdam in Ninove

Dichtbij het stadscentrum herstelt de stad Ninove het meersengebied Burchtdam. Weidegronden worden vernat, de bestaande beken krijgen een natuurlijke loop met meanders, en aan de buitenzijde worden waterbuffers aangelegd om het water vanuit de wijken te kunnen opvangen. De parkpaden die de waterbuffers scheiden van het centrale open meersengebied doen ook dienst als dijkje. Zo ontstaan buffers die het water ophouden, infiltreren en vertraagd afvoeren naar het open meersenlandschap. Deze waterbuffers worden beplant met bomen, afgewisseld door droge donken en rietmoerasvegetatie.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.