Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte Natuur versterken en verbinden in Niel

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces Rivierpark Scheldevallei en in het landinrichtingsproject Openruimteverbindingen in de Rupelstreek

Natte Natuur versterken en verbinden in Niel

De gemeente Niel zet in op de versterking en de verbinding van twee gebieden met natte natuur. Op de site De Stunt creëren nieuwe infiltratiezones of wadi's nieuwe natte natuur. Vier nieuwe stuwen en poelen in weiland langs de Broeklei vernatten het Niels Broek. De maatregelen realiseren zo een belangrijke groenblauwe verbinding tussen beide natuurgebieden. Tegelijkertijd verhogen deze ingrepen de leefbaarheid van de gemeente. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.