Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Uitbreiding provinciedomein De Gavers in Harelbeke

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Uitbreiding provinciedomein De Gavers in Harelbeke

De provincie West-Vlaanderen maakt in drie deelzones van het provinciaal domein De Gavers meer ruimte voor natte natuur en water. In de eerste deelzone wordt ingezet op de inrichting van natte meersen met natte weiden, poelen, grachten, moerasbossen, bosranden, struwelen en bomenrijen. Door deze ingrepen kan het meersenlandschap opnieuw als een spons werken waardoor water langer wordt vastgehouden. In deze zone is er ook ruim aandacht voor natuureducatie en recreatie. In de tweede deelzone wordt op twee zijlopen van de Gaverbeek een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aangelegd. Dit vertraagt de waterafvoer en doet de kans op wateroverlast afnemen. In deze zone is ook een uitbreiding van het natuurgebied voorzien en krijgen de terreinen langs de Gaverbeek een ecologische inrichting. In een derde deelzone krijgt de Gaverbeek opnieuw een natuurlijke, kronkelende loop. Deze actie kadert binnen het Blue Deal project Hermeandering Gaverbeek op domein De Gavers.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.