Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Optimalisatie peilbeheer Damsloot in Laarne

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het gebiedsontwikkelingsproces Rivierpark Scheldevallei

Optimalisatie peilbeheer Damsloot in Laarne

De provincie Oost-Vlaanderen optimaliseert het peilbeheer van de Damsloot in Laarne. Zo wordt de stuw Asserij aangepast naar een regelbare en vismigreerbare stuw en worden vier nieuwe stuwen aangelegd. Deze stuwconstructies houden het water beter op zodat ecologisch waardevolle natte natuur zich kan ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat er in het gebied meer water beschikbaar is in tijden van droogte. Tegelijkertijd beperken ze de wateroverlast. Via buurtwandelpaden zet de provincie ook in op recreatie in het gebied.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.