Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herinrichting vallei Babbelbeekse Beemden in Duffel

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het strategisch project Mechels Rivierenland

Herinrichting vallei Babbelbeekse Beemden in Duffel

De Provincie Antwerpen zorgt voor de herinrichting van de vallei van de Babbelbeekse Beemden in Duffel. De werken zetten concreet in op het herstel van de natuurlijke structuur van waterlopen en op tal van ingrepen om meer water vast te houden en te bergen, met onder meer de aanleg van schuinere oevers, een poel, houtkanten, enz. Hierdoor kan de natte natuur zich in een belangrijk deel van de vallei verder ontwikkelen. De aanleg van wandelpaden versterkt de verbinding tussen de kern van Duffel en het open ruimte gebied errond.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.