Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mangelbeekvallei in Heusden-Zolder

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert in het landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek

Mangelbeekvallei in Heusden-Zolder

De gemeente Heusden-Zolder versterkt de Mangelbeekvallei. De gemeente optimaliseert de waterhuishouding, vernat de natuur en verlaagt de pompdebieten in het mijnverzakkingsgebied. Ook de vegetatie wordt aangepast zodat de natte natuur opnieuw alle kansen krijgt. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.