Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herwaardering IJselbeek in Wervik

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

Herwaardering IJselbeek in Wervik

De provincie West-Vlaanderen en de stad Wervik leggen de ingebuisde IJselbeek opnieuw open en laten die opnieuw meanderen. Via een nieuwe bypass kan het water vanaf de autosnelweg A19 tot aan de Geluwebeek in een open bedding afstromen. Daarnaast worden gronden afgegraven om extra natte natuur te creëren zoals natte bloemrijke hooilanden. Waar mogelijk worden nieuwe kleine landschapselementen zoals hagen en bomenrijen voorzien. Deze ingrepen vertragen de waterafvoer en zorgen ervoor dat het water langer wordt vastgehouden.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.