Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Slangbeek als beleefbare natte natuurverbinding in Zonhoven en Hasselt

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het project De Wijers

De provincie Limburg versterkt de rol van de Slangbeek in Zonhoven en Hasselt als groenblauwe ader. De Slangbeekvallei is aangeduid als een provinciale natte natuurverbinding. Door deze investering wordt het gebied beter bestand tegen droogte en waterschaarste. Daarnaast is het project noodzakelijk voor de bescherming van een aantal bedreigde diersoorten. Het creëert natuurlijke stapstenen en verbindingen tussen enkele belangrijke natuurgebieden. Hierdoor kunnen de soorten gemakkelijker migreren wat ook gunstig is voor de verspreiding van het genetisch materiaal.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.