Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Natte Natuur Molensite en site Audenhovenlaan in Boortmeerbeek

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het strategisch project Mechels Rivierenland

Natte Natuur Molensite en site Audenhovenlaan in Boortmeerbeek

De gemeente Boortmeerbeek zorgt voor meer natte natuur ter hoogte van de Molensite en de site Audenhovenlaan. Het nieuwe stuk natte natuur maakt deel uit van een ruimer project dat inzet op de herwaardering en vernatting van de Weesbeekvallei en op het herstel van verschillende delen van de Weesbeek. Bij de herinrichting wordt onder andere gezorgd voor aangepaste beplanting, de aanleg van een poel en meer ruimte om water te bergen.  

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.