Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Inrichting parkgebied met buffergracht in Grimbergen

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het ruimer strategisch project Groene Noordrand

De gemeente Grimbergen zet in op de ontharding van de recreatiezone langs de Oyenbrugstraat. De parkzone krijgt een natuurlijke inrichting met daarin veel ruimte voor water. De maatregelen bevorderen het bufferen en de infiltratie van water en versterken de natte natuur en de biodiversiteit. Bij de herinrichting worden ook wandelpaden aangelegd. Het project zorgt voor een kwalitatieve versterking van de Maalbeekvallei en effent het pad voor een volledige herinrichting als groenblauw netwerk.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.