Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Zuurstof voor de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw

Het project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur en kadert binnen het strategisch project Zennevallei.

Zuurstof voor de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt aan de opwaardering van de regionale bedrijvenzone Drie Fonteinen. Een bedrijfsgebouw vlak langs de Vogelzangbeek wordt afgebroken en het terrein wordt onthard. Door de afbraak en ontharding wordt een zone voor natte natuur gecreëerd wat ook een meerwaarde is voor de latere plannen in dit gebied. Het project zorgt zo voor een hefboom voor de verdere verbetering en versterking van de groenblauwe infrastructuur, natte natuur en de open ruimte.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.