Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opwaardering Molenbeek in Wemmel

Dit project behoort tot de oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

De gemeente Wemmel investeert in de opwaardering van de Molenbeek. Deze waterloop krijgt een meer natuurlijke inrichting en er worden wadi's aangelegd zodat meer water kan infiltreren. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van natte natuur. Deze inrichting gaat samen met een aangepast natuurbeheer, wat het herstel van de natuurwaarde nog versterkt. Deze maatregelen zorgen ook voor extra waterbuffering waardoor het project bijdraagt aan de strijd tegen waterschaarste en de vermindering van wateroverlast in Wemmel en in het stroomafwaarts gelegen Grimbergen. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.